مشخصات فایل: مبانی نظری ابتلاء، فتنه، امتحان، تمحیص، تمییز، نظر، نبین

کلمات کلیدی:مبانی نظری ابتلاء، فتنه، امتحان، تمحیص، تمییز، نظر، نبین,مبانی نظری ابتلاء، فتنه، امتحان,مبانی نظری تمحیص، تمییز، نظر، نبین,مبانی نظری, ابتلاء, فتنه, امتحان, تمحیص, تمییز،, نظر, نبین


توضیحات: 41صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه فقه، حقوق و علوم قرآنی، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

ابتلاء، شناخت و مبانی آن

1-1- تعریف ابتلاء

ابتلاء درقرآن با واژه‌هایی از قبیل بلاء، فتنه و امتحان بیان شده است كه بیشترین كاربرد به واژه‌ی ابتلاء وفتنه اختصاص دارد. واژه‌های دیگری نیز وجود دارند که اختصاص به ابتلاء ندارد لکن در اهداف، مترادف واژه ابتلاء می‌باشند.

1-1-1- معنای لغوی ابتلاء

ریشه‌ی این كلمه «بلو» در اصل به معنی كهنگی و فرسودگی است.[1] «بلی الثوبُ بلی وبلاءً به معنای لباس وجامه كهنه وفرسوده شده می‌باشد»[2] به كسی كه مسافرت او را خسته وفرسوده كرده باشد می‌گویند: «أبلاهُ السفر»[3]، «بلاء» به معنی آزمودن وامتحان كردن هم به كار می‌رود. «بَلَوته؛یعنی او را آزمودم ومثل این كه از زیادی آزمایش او را خسته وفرسوده كردم.»[4] درزبان عربی گاه از غم واندوه ونعمت نیز به بلاء تعبیرشده ودرعلّت این نام گذاری گفته‌اند: «سمی الغم بلاءً من حیث انه یبلی الجسم»[5]، غم از آن جهت كه جسم را فرسایش می‌دهد بلاء نامیده می‌شود.

..................

1-1-2. واژه‌های مرتبط با ابتلاء

خداوند در قرآن موضوع ابتلاء را با تعابیر دیگری هم آورده است و فرهنگ‌های لغت نیز درباره واژه‌های مترادف ابتلاء تعاریفی را بیان کرده‌اند از جمله مهم‌ترین واژه‌های مترادف با ابتلاء عبارتند از:

1-1-2-1. فتنه

فتنه از ریشه فَتَنَ می‌باشد که در کتب لغت معانی متعددی دارد و در قرآن نیز در پانزده[6] معنا به کار رفته است اما ما معنایی را که مترادف با ابتلاء می‌باشد را ذکر می‌کنیم. طریحی در کتاب مجمع البحرین می‌نویسد: «الفتنه؛ الابتلاء و الامتحان»،[7] فتنه به معنای................

..........................

1-1-2-2. امتحان

....................

1-1-2-3. تمحیص

................

1-1-2-4. تمییز

...................

1-1-2-4-1. نظر

....................

1-1-2-4-2. تَبَیُّن

...................

1-1-3. معنای اصطلاحی ابتلاء

....................

1-2. ارکان ابتلاء

....

1-2-1. امتحان گیرنده

.....................

1-2-2. آزمایش شوندگان

....................

1-2-2-1. طاقت و توان

....................

1-2-2-2. اختیار

.................

1-2-2-3. داشتن ابزار شناخت

.................

1-3. مبانی ابتلاء

1-3-1. خداشناسی

ذیل این عنوان می‌توان به این عناوین توجه کرد:

1-3-1-1. مالکیت

«وجود انسان و تمامى موجوداتى كه تابع وجود آدمى هستند، چه قواى او و چه افعالش، همه قائم به ذات خداى عزیزى هستند كه انسان را آفریده و ایجاد كرده، پس قوام ذات آدمى به اوست و همواره محتاج او، در همه احوالش به اوست، و در حدوثش و بقاءش، مستقل از او نیست.»[8]و چون چنین است، رب او و مالك او هر گونه تصرفى كه بخواهد در او می‌كند و خود او هیچ................

......................

1-3-1-2. ربوبیت

...................

1-3-1-3. شرآفرینی

....................

1-3-2. معاد شناسی

..................

1-3-3. انسان شناسی

.................

1-4. شرایط و زمینه‌های فزونی ابتلاء

...................

1-5. فلسفه و اهداف ابتلاء

......................

1-5-1. اهداف اخلاقی

زیر مجموعه اهداف اخلاقی اهداف دیگری قرار می‌گیرند، که در ذیل به ذکر آن‌ها می‌پردازیم:

1-5-1-1. ظهور انسانیت انسان

مهم‌ترین فلسفه و حکمت ابتلاء تزکیه اخلاقی و بروز ماهیت واقعی انسان‌ها در کشاکش زندگی و مواجهه با حوادث و مشکلات و سختی‌های روزگار است. «برجستگی‌ها و کرامت‌های روحی انسان در شرائط دشوار ابتلاء خود را نشان می‌دهد و هم چنین ارزش‌های اخلاقی با وجود شرایط سخت و تنگناها معنای خود را می‌یابد»[9]. اگر انسان گرفتار مشکلات نشود و طعم فقر و بیماری را نچشد مفهوم نعمت و سلامتی را درک نمی‌کند. بنابراین آزمون‌های الهی است که انسان را می‌سازد و در سایه آن اوصاف و فضیلت‌های اخلاقی شناخته می‌شود

.....................

1-5-1-2. ظهور ملکات اخلاقی

......................

1-5-1-3. ظهور رفتار اخلاقی‌تر

.....................

1-5-1-4. تنبیه و تربیت

...................

1-5-2. هدف اعتقادی

..................

1-5-2-1. اتمام حجت پروردگار

...................

فهرست منابع

* قرآن كریم، مترجم: حسین انصاریان، قم، اسوه، 1383ش.

* قرآن كریم، مترجم: محمد مهدی فولاد وند، تهران، دارالقرآن الكریم،1415ه.ق.

* قرآن كریم، مترجم: مهدی الهی قمشه ای، قم، دانش، 1384ش.

منابع فارسی

1-آقا جمال خوانساری، محمد بن حسین، شرح آقا جمال خوانساری برغرر الحكم ودرر الكلم، تهران: دانشگاه تهران، 1366 ش.

2-آموزگار، محمد حسن، اسلام و تزکیه نفس، تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی، 1375 هـ. ش، چاپ اول.

......................

[1].علی اکبرقرشّی بنایی، قاموس قرآن، تهران، دارالكتب الاسلامیه، 1384 ش.،ج 1،ص 229

[2]. حسین بن محمد راغب اصفهانی، ترجمه وتحقیق مفردات الفاظ قرآن، ترجمه: سید غلام رضا خسروی حسینی، تهران، مرتضوی، 1381 ش، ج 1، ص 309.

[3]. محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب المحیط، دارالسان العرب ودارالجیل، 1408 ه.ق و1988م، ج 1، ص 264.

[4]. حسین بن محمد راغب اصفهانی، همان، ج 1، ص 309.

[5]. همان، ص 59.

[6]. ابوالفضل ابراهیم ابن جیش تفلیسی، وجوه قرآن، ص 216.

[7]. فخرالدین الطریحی، مجمع البحرین، تهران، المكتبه المرتضویه، 1375 ش، ج 6، ص 293.

[8].محمد حسین طباطبائی، همان، ج‏1، ص531.

[9]. جعفر موسوی نسب، همان، ص 136.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آموزش تحقیق ISDN:ISDN چیست,تجهیزات دیتای غیر ISDN در ISDN,پروتکل کانال D لایه 3,ترکیب پیامهای لایه 3,اتصال LAN از طریق ISDN,اصول اتصال LAN,ساختار منطقی یک LAN,لایه b2 لایه LLC (LLC Logical Link Control),لایه 3 و4 پروتکل های ارتباطی LAN,آماده کردن اطلاعات برای ارسال,اختلاف های ارسال ومودم های آنالوگ,امکانات خطوط ISDN, سخت افزار ISDN,مزایای ISDN,سروی

پاورپوینت انواع پیچ ها:پاورپوینت انواع پلاک های ارتوپدی,خرید پاورپوینت انواع پلاک های ارتوپدی,دانلود پاورپوینت انواع پلاک های ارتوپدی,خرید و دانلود پاورپوینت انواع پلاک های ارتوپدی,انواع پیچ های پزشکی

مبانی نظری اضطراب و یادگیری اضطراب:دانلود مبانی نظری اضطراب و یادگیری اضطراب,مبانی نظری یادگیری اضطراب,اضطراب و یادگیری اضطراب,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,دانلود مبانی نظری,دانلود پیشینه تحقیق

پاورپوینت بررسی و تحلیل روستای دوان کازرون:پاورپوینت بررسی روستای دوان کازرون,روستای دوان کازرون,پاورپوینت بررسی و تحلیل روستای دوان شهرستان کازرون,پروژه روستا,روستای دوان,پاورپوینت آشنایی با روستای دوان,روستای دوان شهرستان کازرون,روستا,پاورپوینت روستای دوان

پاورپوینت رنگ تعلق (فصل هفتم محیط پاسخده):دانلود پاورپوینت رنگ تعلق(فصل هفتم محیط پاسخده),رنگ تعلق(فصل هفتم محیط پاسخده),رنگ تعلق در معماری,محیط پاسخده,الگوهای رنگ تعلق,پاورپوینت رنگ تعلق,ساختمان,پاورپوینت رنگ تعلق(فصل هفتم محیط پاسخده),رنگ,پاورپوینت رنگ تعلق در معماری

پاورپوینت مدل هنسن در شهرسازی:دانلود پاورپوینت مدل هنسن در شهرسازی,مدل هنسن در شهرسازی,پاورپوینت مدل هنسن,پاورپوینت شهرسازی,پاورپوینت مدل رشد خطی,عملکرد مدل هنسن,پاورپوینت مدل هنسن در شهرسازی,آشنایی با مدل هنسن,پاورپوینت بررسی مدل هنسن

فرزند خواندگی:فرزند خواندگی , فرزند صلبى ,فرزند حكمى یا ظاهرى, فرزندخوانده , پدرخوانده ,مادرخوانده , تاسیس حقوقى , دعى , ادعیا,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

پاورپوینت داروهای ضدقارچی:دانلود پاورپوینت داروهای ضدقارچی,دانلود پاورپوینت بررسی داروهای ضدقارچی,پاورپوینت بررسی داروهای ضدقارچی,بررسی داروهای ضدقارچی,پاورپوینت داروهای ضدقارچی,داروهای ضدقارچی,تحقیق داروهای ضدقارچی,مقاله داروهای ضدقارچی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله, دانلودجزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت آموزش ریاضی 2:پاورپوینت آموزش ریاضی 2,آموزش ریاضی 2,دانلود پاورپوینت آموزش ریاضی 2,پاورپوینت,دانلود پاورپوینت

پاورپوینت شرکت های چندملیتی چیست:پاورپوینت شرکت های چندملیتی چیست,دانلود پاورپوینت شرکت های چندملیتی چیست,پاورپوینت رایگان شرکت های چندملیتی چیست,پاورپوینت شرکت های چند ملیتی چیست,پاورپوینت شرکت های فراملیتی چیست,پاورپوینت شرکت های فرا ملیتی چیست,دانلود شرکت های چندملیتی چیست,شرکت های چندملیتی چیست,تحقیق شرکت های چندملیتی چیست,پروژه شرکت های چندملیتی چیست,دانلود پاورپوینت شرکت های چند ملیتی چیست,دانلود پاورپوینت شرکت های فراملیتی چیست,دانلود پاورپوینت شرکت های فرا ملیتی چیست ,